Gezinscoaching

Soms kan een meer intensieve vorm van begeleiding nodig zijn. Hiervoor is gezinscoaching erg geschikt. Deze vorm ("nanny-methode") bestaat uit een aantal stappen:

  1. Telefonisch kennismakingsgesprek (gratis)
  2. Observatie (met of zonder video-opnamen) in de gezinssituatie (1 uur)
  3. Terugkoppelingsgesprek en bespreken van plan van aanpak (2 uur)
  4. Hierna gaat u als ouders/verzorgers gedurende 2 weken aan de slag met de praktische adviezen. Na een week nemen wij contact met u op om te horen hoe het gaat en bespreken we het vervolg.
  5. In een aantal gevallen kunnen wij op basis van dit (telefonisch) gesprek directe coaching in het gezin bieden. Dit betekent dat we met u "hands-on" in de gezinssituatie meedoen en meekijken (1 uur).
  6. Terugkoppelingsgesprek en evaluatie (1,5 uur) .

Kosten: € 60,- per uur (incl. btw)